DOMNyheter

Knivstikker dømt til tvungent psykisk helsevern — men slipper å betale erstatning til offeret

En mann i 20-årene er dømt til tvunget psykisk helsevern for knivstikkingen på Runni i april i fjor. Han slipper å betale erstatning til offeret.

AV Fred C. Gjestad
Publisert
Oppdatert:

Les også: Knivstakk nesbu fordi han kjedet seg

23-åringen som knivstakk en kommunalt ansatt utenfor Runni ungdomsskole 18. april i fjor er i Øvre Romerike tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern.

Rettssaken mot 23-åringen gikk over flere dager i slutten av juni, og nylig falt dommen.

Mannen var tiltalt for å ha knivstukket en mann gjentatte ganger, for seksuelt krenkende atferd overfor barn og for å ha ytt vold mot offentlig tjenestemann. 23-åringen ble frifunnet for å ha slått og spyttet på politibetjenten, fordi han muligens ikke forsto at det var en politibetjent.

Psykose

23-åringen bodde på en hybel i regi av Milepælen ungdomshjem, der han var i ettervern, da hendelsen fant sted. 23-åringen kommer ikke fra Nes, men var bosatt her da hendelsen skjedde.

Samme dag som knivstikkingen fant sted hadde han vært i et møte med Nes kommune hadde han fått beskjed om at han måtte begynne å arbeide på Kanmer. Dette ønsket ikke tiltalte, og satte seg isteden som mål at han skulle komme i fengsel. Først spurte han derfor to 12 år gamle jenter om å ha sex, og varslet om dette til politiet. Deretter fant han fram en kniv som han skulle knivstikke noen med. Valg av offer framstår som heller tilfeldig.

Les også: - Det dunket hardt flere ganger i ryggen

Tilfeldigheter

I dommen blir det lagt fram en uttalelse fra en overlege ved Ahus som mener det er en tilfeldighet at det ikke har vært alvorlig skade som følge av knivstikkingen. «Ethvert stikk mot overkroppen medfører stor risiko for alvorlig og dødelig skade», skriver overlegen ifølge dommen.

23-åringen knivstakk offeret fem ganger med all sin kraft. 

Saken fortsetter under annonsen.


Til å begynne med virket skadene så små at offeret ikke ble med ambulansen, men han reiste til legevakten senere på kvelden. Fornærmede har hatt psykiske ettervirkninger etter hendelsen og har også måttet bytte arbeidsoppgaver.

Psykotisk

I Norge er det vanlig praksis at for at en lovbruker skal kunne straffes, må denne være tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Retten mener det ikke er tvil om at tiltalte har begått handlingene i psykotisk tilstand, han kan derfor ikke idømmes vanlig straff.

De sakkyndige som har vurdert ham grundig mener han har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og at «han er nærmest null-fungerende på egenhånd». De mener også han er uten emosjonell regulering og helt uten empati. Trolig har han hatt en udiagnostisert psykose i flere år. Han har nå fått diagnosen Schizofreni og atypisk autisme.

23-åringen bor for tiden på Gaustad sykehus der han får psykiatrisk behandling.

Tvunget psykisk helsevern

I dommen kommer det fram at det er en betydelig fare for gjentakende alvorlige voldshandlinger dersom han slutter på medisinene sine. Retten mener at et kommunalt behandlingstilbud ikke er nok for å avverge nye alvorlige straffbare handlinger. Han blir derfor dømt til overføring til tvunget psykisk helsevern

Slipper oppreisningskrav

Knivstikkingsofferet framsatte i retten et krav om å få erstattet sine faktiske utgifter, samt oppreisning for voldsutøvelsen på 150 000 kroner.

Retten mente at erstatningen burde være på 50 000 kroner. Men siden 23-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket ble det satt en strek over hele erstatning- og oppreisningskravet. 23-åringen slipper derfor å betale oppreisning til mannen som ble knivstukket.

Anker ikke

Ifølge advokaten til 23-åringen kommer han trolig ikke til å anke dommen. Ankefristen er ikke gått ut enda.

Trykk for å se kommentarer